ВУЗ ШАГ

ДНЗ «Дюймовочка смт. Губиниха

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Сторінка психолога

 

 

 

 

Поради батькам

 

 
 
 
 
 
                         

 

 

Діяльність практичного психолога

У своїй діяльності практичний психолог керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», Етичним кодексом практичного психолога, Положенням про психологічну службу системи освіти України, методичними рекомендаціями Українського науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи.

Практичний психолог у дошкільному навчальному закладі  здійснює професійну діяльність за такими напрямами: 

  • Психодіагностична робота. Її метою  є поглиблене вивчення дитини, виявлення її індивідуальних особливостей, розвитку пізнавальних та особистісних якостей, емоційної сфери, динаміки розвитку, з’ясування причин тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні дитини, відставання чи випередження вікових нормативів.  З дітьми вона буває групова ( згідно плану роботи психолога), та індивідуальна (на запит батьків або  вихователів). Також проводиться психодіагностична робота з педагогічним колективом та батьками. 
  • Консультаційна робота. Її метою є підвищення рівня психологічної компетентності та грамотності  як педагогічних працівників закладу так і батьків вихованців. Можуть бути  за планом психолога (групові) та  індивідуальні (за запитом).
  • Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. Вона має на меті сприяти повноцінному психічному та особистісному розвитку дитини. Основні завдання психолога, який працює з дітьми дошкільного віку, полягають у психологічному супроводі природного розвитку дитини, який включає розвиток основ довільності психічних процесів у дитини і тренування психічних процесів та функцій. Корекційн0-відновлювальна та розвивальна робота із дітьми може бути індивідуальною, підгруповою  чи груповою. Також розвивальна робота проводиться з батьками та педагогічними працівниками. Це можуть бути заняття з елементами тренінгу, ділові ігри, практикуми, круглі столи тощо.
  • Психологічна просвіта. Метою є підвищення психологічної культури, пропагування психологічних знань серед батьків та вихователів. Методами психологічної просвіти є: виступи психолога на батьківських зборах та  педрадах, розробка та розповсюдження інформаційних буклетів.
  • Організаційно-методична робота. Вона є базою для інших напрямів роботи. Зокрема це підготовка психодіагностичного інструментарію, розробка та адаптація корекційних і розвивальних програм для роботи із дітьми, розробка рекомендацій для батьків та вихователів, підбір матеріалів для психологічної просвіти, організація  інформаційного куточка, підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах.